Authentiek Leiderschap

De leergang Authentiek Leiderschap richt zich op het ontwikkelen van leiderschap van binnenuit: met sterke geest, meer moed, minder ego.

In dit traject staat authenticiteit centraal. In de verkenning hiervan komen we langs verschillende thema’s; van inspiratie tot macht, van compassie tot maskers, van bezieling tot wijsheid. Zelfreflectie vormt de basis, in de onder- en bovenstroom. 

Na afloop van de leergang heb je helder zicht op jouw leiderschap en hoe je dit zo zuiver en authentiek mogelijk kunt inzetten, duurzaam voor jezelf en de wereld om jou heen. Ook weet je constructiever met macht om te gaan, en heb je je persoonlijke doelen weer helder voor ogen. Je bent weer geïnspireerd door je eigen werk, door je eigen ontwikkeling, en de mensen om je heen. Je weet de weg naar binnen gemakkelijker te vinden en bent beter in staat vanuit eigenheid de juiste relaties aan te gaan; congruenter hierin te zijn. Steeds vaker blijk je een inspiratiebron voor anderen. Omdat je weet wie je bent. En dat durft en wilt laten zien in je werk, je leiderschap en hetgeen je in de wereld zet, en gaat zetten.

De leergang wordt ingezet als een persoonlijk leertraject in een groep onbekende collega’s van andere organisaties. Vertrouwelijk en persoonlijk. Door de grote veiligheid kunnen er snel grote stappen gemaakt worden. De leergang bestaat uit 3 tweedaagsen plus een reflectiegesprek, en beslaat een periode van 8 maanden.

De onderwerpen/thema’s die aan bod komen zijn (o.a.):

 • van inspiratie tot macht, van compassie tot maskers en van bezieling tot wijsheid
 • balans
 • vertrouwen en integriteit
 • invloed (en overdracht en projectie)
 • visie
 • rust en vitaliteit.

Authentiek Leiderschap is wijs leiderschap; leiderschap met een hoge graad van persoonlijke ontwikkeling. Waar zelfreflectie centraal staat, je durft te vertrouwen op je innerlijke weten. Waar kalmte van geest, zachtheid en mildheid leidend zijn, hoofd en hart verbonden zijn. En je op krachtige wijze de wijze leider durft te zijn die je in essentie bent. Alleen nog maar wat vaker hoeft toe te laten.

 • Data Leertraject Authentiek Leiderschap       

  • blok 1              3+4 okt 2024                                         Leiderschap en Werk(elijkheid)
  • blok 2              12+13 dec 2024                                    De kern van Leiderschap
  • blok 3              20+21 mrt 2025                                    Sustainable Living & Working

Tevens is er een (verdiepend) reflectiegesprek inbegrepen bij dit traject. Deze wordt individueel tussen de sessies in ingepland.

De tweedaagsen starten op donderdag na de lunch (13.30 uur) tot vrijdag 17.00 uur. Na afloop van het traject kunnen de sessies naar keuze vervolgd worden met intervisie met de groep.

Praktisch:

Doelgroep: je bent een (formeel of informeel) leider binnen je organisatie. Je weet waar je voor staat, je functioneert goed tot uitmuntend in je rol. Tegelijkertijd weet je dat je voor een volgende stap met betrekking tot leiderschap staat; meer van binnenuit. Minder denken, meer weten. Je realiseert je dat jouw leiderschap niet meer gaat over kennis of macht, maar over jouw eigenheid zo zuiver en congruent mogelijk in de wereld zetten. Daar is het nu (de) tijd voor.

Deze nieuwe leergang is een vervolg op onze leiderschapsleergangen Geïnspireerd Leiderschap en Invloed en Kracht. Leergang 23-24 is de tweede keer dat de leergang van start gaat. Je kunt alleen instromen als je een van deze leergangen afgerond hebt. Een verdiepend intakegesprek is onderdeel van de inschrijfprocedure.

De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers. De groep wordt altijd met zorg samengesteld.

De locatie is Hotel Landgoed Zonheuvel in Doorn, een rustgevende locatie middenin de Kaapse Bossen.

De investering voor deze leergang is € 3650,-. De accommodatie-kosten bedragen € 875,-, dit is inclusief alle lunches, diners en overnachtingen. Deze bedragen zijn exclusief BTW. 

Het traject wordt verzorgd door HEEREN & JANSZE. De begeleider is Marieke Jansze, zij heeft ruime ervaring in trajecten als deze. Marieke is open, direct en persoonlijk. Ontwikkeling van deelnemers staat voor haar altijd centraal

BACK TO HOME